Jak zvládnout léčbu mírného průběhu COVID-19?

Variant COVID je více, liší se příznaky?

Od svého objevení stihl virus SARS-CoV-2 již několikrát zmutovat. Jednotlivé varianty se od sebe liší typy a intenzitou svých příznaků. Naštěstí dostupné testy zatím zachytí všechny z nich.

Od roku 2021 až dosud je stále nejvíce cirkulující variantou omikron [ĽM1] s několika svými subvarianty. Světová zdravotnická organizace je pojmenovala kombinacemi písmen a čísel, přičemž dosud nejvíce infekční se zdají být BA.5 a BA.4.

K nejčastějším příznakům omikronu patří:

 • horečka,
 • rýma, kýchání a kašel,
 • bolest v krku,
 • bolest hlavy a svalů,
 • mírná až výrazná únava.

Nadále může nemocný na sobě pozorovat ztrátu čichu a chuti, i když to bývá už méně časté.

K novým příznakům, které se objevují výrazněji u dětí, přibyly zažívací potíže včetně bolestí břicha, zvracení či průjmu, jakož i různé typy vyrážek.

Rozsah možných příznaků se tedy časem nezužuje, právěže naopak, je stále pestřejší. Pokud se vám váš stav zdá být podezřelý, je lepší udělat si domácí antigenní test.

Léčba mírného průběhu COVID-19

Jako u každého jiného virového onemocnění, je základem léčby klid na lůžku, tělesné šetření, dostatečný pitný režim a snadná výživná strava. Vhodně zvolená symptomatická léčba vám pomůže snáze zvládnout vaše příznaky [ĽM2] .

Horečka vaše tělo zbytečně vysiluje, proto teplotu nad 38,5 ° C snižujte pomocí vhodně zvolených antipyretik, čili léků na snížení teploty. Podle charakteru rýmy, bolesti v krku, kašle či trávicích potíží vám váš lékař nebo lékárník poradí vhodné léky a výživové doplňky. Během boje s infekcí tělo spotřebovává vyšší množství vitamínů, proto je nezapomeňte svému tělu doplňovat. Základem jsou vitamíny C a D.

Kromě zmírňování symptomů, máte možnost podpořit vaši obranyschopnost i přímo vůči virům.

Pomoc v prevenci i v léčbě s pomocí produktů VIROSTOP: jak pomohou?

Produkty VIROSTOP obsahují patentovanou směs extraktů z pěti rostlin. Ta vyniká vysokým obsahem rostlinných polyfenolů, které mají schopnost zablokovat vazebná místa virových částic. Tím jim zabrání proniknout do nitra buněk, tedy nemohou spustit nebo dále šířit infekci.

Účinek roztoku VIROSTOP na COVID-19 se neověřil pouze v praxi během pandemie, ale i během několika klinických studií. V první z nich bylo prokázáno, že směs rostlinných extraktů snižuje množení viru SARS-CoV-2. Studii [ĽM3] vedl doktor Kuti z Budapešti a probíhala in vitro.

Další dvě klinické studie probíhaly již u pacientů. První z nich sledovala trvání symptomů u pacientů [ĽM4] s potvrzenou infekcí při mírném průběhu. Použití VIROSTOPu přispělo k výraznějšímu snížení výskytu symptomů onemocnění, jakož i k rychlejšímu odstranění virů z dýchacích cest.

Druhá klinická studie [ĽM5] potvrdila, že užívání VIROSTOP-u pomůže i lidem, kteří byli v přímém kontaktu s nemocnými. Díky pravidelné aplikaci byly u nich symptomy mírnější. Oproti kontrolní skupině měli nižší míru pozitivních PCR testů na 12. den od zařazení do studie, přičemž však míra vytvoření protilátek byla u nich lepší.

Pro dosažení maximálního účinku je důležité roztokem pokrýt co největší plochu sliznice. Proto ošetřujte sliznici nosní dutiny pomocí nosního spreje VIROSTOP v kombinaci s pokrytím ústní dutiny ústním sprejem nebo cucáním pastilek VIROSTOP.

Jak rozeznat mírný průběh od komplikovaného?

Onemocnění COVID-19 může lidi zasáhnout velmi různorodě. U někoho probíhá infekce zcela bez příznaků, zatímco u jiných může přejít do vážného až život ohrožujícího stavu.

Vážný průběh onemocnění naznačují tyto příznaky:

 • potíže s dýcháním, zejména neobvykle rychlé dýchání, či pocit nedostatku vzduchu;
 • přetrvávající bolesti a pocit tlaku na hrudi;
 • míra okysličení krve měřená pulsním oxymetrem pod 93 %;
 • zmatenost pacienta;
 • nemožnost vzbudit nemocného nebo potíže s udržením bdělého stavu;
 • namodralé rty nebo obličej.

Pokud je u sebe nebo u svých blízkých zpozorujete, ihned kontaktujte lékaře. Domácí léčba je vhodná pouze při mírném průběhu.

Závažný průběh se může objevit u kohokoli, proto nepodceňujte preventivní opatření. K nim jednoznačně patří vyhýbání se prostředím se zvýšeným rizikem nákazy. Pokud už přece jen musíte do některého z nich jít, doporučujeme překrytí dýchacích cest respirátorem. Svou obranyschopnost podpoříte také ochranným filmem, který na sliznicích dýchacích cest vytvářejí produkty VIROSTOP.

 


 

 

[ĽM1] https://www.webmd.com/covid/covid-omicron-variant

 
 

[ĽM2] https://www.slek.sk/articles/articles/ako-zmiernovat-priznaky-ochorenia-covid-19-v-domacom-prostredi

 

Produkty

Zobrazit všechny články

Súvisiace články