Badanie 1

Kuti, D. i in.: Działanie przeciwwirusowe ekstraktów z tradycyjnych roślin leczniczych przeciwko grypie sezonowej i wirusom SARS-CoV-2 w hodowli komórkowej


Opublikowano w czasopiśmieJournal Of Community Medicine and Public Health Reports

Okres zimowy charakteryzuje się zwiększoną zapadalnością na choroby wirusowe w całej populacji. Od sezonu 2022/2023 obowiązuje mocne założenie, że także w kolejnych latach czeka nas połączenie jednoczesnego rozprzestrzeniania się wirusów grypy i koronawirusa typu 2, z możliwymi poważnymi konsekwencjami dla zdrowia mieszkańców. W związku z tym opcje terapeutyczne zdolne do hamowania infekcji obydwoma wirusami będą odgrywać ważną rolę zarówno w leczeniu, jak i zapobieganiu

Cel badania

Zespół naukowców pod kierunkiem dr Dávida Kutiego z Budapesztu, Węgry przeprowadził badanie kliniczne in vitro na hodowlach komórkowych, którego celem było określenie hamującego działania ekstraktów z wybranych roślin leczniczych na namnażanie się szczepów wirusa grypy (typ wirusa B, wirus typu A H2N2 i H1N1) oraz wirusa SARS.-CoV-2.


Monitorowano działanie następujących ekstraktów stosowanych pojedynczo i ich kombinacji (Mikstura VIROSTOP): 

 • Cistus creticus eriocephalus extract
 • Echinaceae purpureae extract
 • Salvia officinalis extract
 • Citrus bioflavonoid complex
 • Acerola dried extract
 • Mieszanka VIROSTOP – połączenie wszystkich powyższych


Badania przeprowadzono na hodowlach komórkowych:

 • W przypadku szczepów wirusa grypy neutralizacja wirusa miała miejsce na hodowli komórkowej MDCK (komórki Madin-Darby Canine Kidney - hodowla komórkowa z komórek nerkowych cocker spaniela).
 • W przypadku wirusa SARS-CoV-2 do namnażania wykorzystano komórki Vero E6 (hodowla komórkowa z komórek nerkowych koczkodana zielonego).

WYNIKI BADANIA KLINICZNEGO

Hamujące działanie składników na wirusa grypy i wirusa SARS-CoV-2 w porównaniu z działaniem Cistus Creticus

Badanie wykazało, że wspólne działanie wszystkich ekstraktów w Miksturze VIROSTOP wykazuje nawet dwukrotnie większą skuteczność poszczególnych ekstraktów, zarówno przeciwko szczepom grypy, jak i wirusom SARS-CoV-2.

Można powiedzieć, że działanie ekstraktów roślin leczniczych w mieszance wzajemnie się wzmacnia, a łącząc je uzyskujemy silniejsze działanie przeciwwirusowe.


Badanie 2

Jankovics, I. i in.: Wczesne zastosowanie aerozolu do stosowania w nosogardle zawierającego bogaty w polifenole ekstrakt z Cistus creticus wiąże się ze znacznie krótszym czasem trwania objawów u pacjentów z łagodnym wirusem COVID-19: Retrospektywne badanie kliniczno-kontrolne


Opublikowano 30 września 2021 w czasopiśmie Journal Of Community Medicine and Public Health Reports (ISSN: 2692-9899)

Cel badania 

Sprawdzenie działania klinicznego aerozolu do stosowania w nosogardle VIROSTOP zawierającego ekstrakt z Cistus creticus w infekcji COVID-19 o łagodnym przebiegu.

Skład ekstraktu z Cistus creticus: Cistus creticus Acrocephalus extra., 100 mg/ml; Echinacea purpureae extra., 240 mg/ml; Salvia officinalis extra., 45 mg/ml; Citrus bioflavonoid complex, 20 mg/ml; Acerola dried ext. 120 mg/ml

Plan badania klinicznego

Jednoośrodkowe, retrospektywne, kontrolowane badanie oparte na wynikach zatwierdzonego, standaryzowanego kwestionariusza Wisconsin Upper Respiratory Symptom Survey (WURSS-24). Oceniono także Skalę infekcji górnych dróg oddechowych oraz Skalę ciężkości i interferencji według WHO.

Do badania zakwalifikowano 170 pacjentów z zakażeniem SARS-CoV-2 potwierdzonym metodą PCR, w tym 86 pacjentów w grupie obserwacyjnej (CCE, leczenie standardowe w skojarzeniu ze aerozolem do stosowania w nosogardle VIROSTOP) i 84 pacjentów w grupie kontrolnej (CONTROL, tylko leczenie standardowe).

 • Pierwszorzędowym punktem końcowym było monitorowanie zmian objawów w 12 dniu obserwacji klinicznej.
 • Drugorzędnym wynikiem był odsetek dodatnich wyników testu PCR w wymazie z nosogardła w 10–15 dniu leczenia.

Warunkiem włączenia było to, że u tych pacjentów objawy wystąpiły nie wcześniej niż 96 godzin przed zwróceniem się o pomoc lekarską.

Na początku badania różnice w częstości występowania objawów pomiędzy grupami były nieistotne statystycznie, z wyjątkiem bólów głowy i zmęczenia, które częściej zgłaszano w grupie badanej.

Wyniki badania klinicznego

Ujemny wynik PCR na obecność wirusa SARS-CoV-2 w grupie kontrolnej i obserwacyjnej w 12 dniu leczenia

Pod koniec badania w grupie badawczej w porównaniu do grupy kontrolnej nastąpiła znacząca poprawa objawów, a mianowicie:

 • W przypadku nudności w 10 dniu,
 • W przypadku bólu głowy, zatkanego nosa i bólu gardła w 12 dniu.

W 12 dniu leczenia 19,05% pacjentów z grupy kontrolnej (KONTROLA) i tylko 6,98% z grupy badawczej (CCE) nadal miało wynik pozytywny w teście PCR.

Zastosowanie aerozolu do nosogardła VIROSTOP zawierającego ekstrakt z Cistus creticus w istotny sposób przyczyniło się do wyraźniejszego ograniczenia występowania objawów chorobowych, a także do szybszej eliminacji wirusów SARS-CoV-2 z dróg oddechowych w infekcji COVID -19 o łagodnym przebiegu.


Badanie 3

Jankovics, I. i in.: Stosowanie aerozolu do nosogardła VIROSTOP zawierającego bogaty w polifenole ekstrakt z Cistus creticus i innych ekstraktów roślinnych może stanowić kolejne narzędzie w arsenale profilaktycznym i objawowym w leczeniu łagodnych infekcji górnych dróg oddechowych


Opublikowano 14 listopada 2022 w czasopiśmie Journal Of Community Medicine and Public Health Reports (ISSN: 2692:9899)

Cel badania 

Ocena potencjalnej roli ekstraktu z Cistus creticus w połączeniu z innymi ekstraktami w formie aerozolu do stosowania w nosogardle VIROSTOP w zapobieganiu chorobom i zmniejszaniu nasilenia objawów u pacjenta.

Skład ekstraktu z Cistus creticus: Cistus creticus Acrocephalus extra., 100 mg/ml; Echinacea purpureae extra., 240 mg/ml; Salvia officinalis extra., 45 mg/ml; Citrus bioflavonoid complex, 20 mg/ml; Acerola dried ext. 120 mg/ml.

Plan badania

Jednoośrodkowe, retrospektywne, kontrolowane badanie, które odbyło się w okresie od lutego do maja 2021 r.

Do badania włączono pacjentów, którzy mieli bliski kontakt z osobami z zakażeniem COVID-19 potwierdzonym metodą PCR, ale którzy w momencie włączenia do badania nie mieli żadnych objawów i sami byli negatywni pod względem PCR. Wszystkim pacjentom zaproponowano standardowe leczenie objawowe w przypadku wystąpienia objawów chorobowych, a także aerozol do nosogardła VIROSTOP zawierający ekstrakt z rośliny Cistus creticus w połączeniu z innymi ekstraktami w dawce 3 razy dziennie.

Na podstawie dobrowolnej decyzji w badaniu wzięły udział 182 osoby, z czego 108 znajdowało się w grupie badawczej (leczenie standardowe + stosowanie aerozolu do nosogardła VIROSTOP z Cistus creticus) i 74 w grupie kontrolnej (tylko leczenie standardowe). Na początku badania nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w wieku i płci osób badanych pomiędzy grupami.

Gromadzone dane obejmowały dane demograficzne, choroby współistniejące, przyjmowane leki i czynniki związane ze stylem życia. Dane dotyczące nasilenia objawów zbierano następnie co drugi dzień za pomocą standaryzowanego kwestionariusza Wisconsin Upper Respiratory Symptom Survey (WURSS24), przy czym ostatnie uzupełnienie miało miejsce w 12 dniu włączenia do badania.

Testy PCR w celu potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wykonano w dniu włączenia do badania, a następnie w 10 dniu (±2). 

 • Podstawowym celem badania było określenie odsetka dodatnich testów PCR w obu grupach.
 • Drugorzędnym celem było monitorowanie rozwoju standaryzowanych skal objawowych w obu grupach.

Wyniki badania klinicznego

Wyniki testów PCR w 10 (±2). Dzień

W czasie drugiego badania PCR w dniu 10±2 żadna z osób w grupie badawczej nie uzyskała pozytywnego wyniku PCR, w przeciwieństwie do 5,4% osób w grupie kontrolnej.

Jednocześnie monitorowano dodatni wynik badania SARS-CoV-2 IgA, co potwierdziło obecność przeciwciał aż u 19 osób z grupy badawczej i tylko u 7 z grupy kontrolnej. Wynika z tego, że chociaż u tych ochotników wirusa nie wykryto w teście PCR, u osób stosujących aerozol do nosogardła VIROSTOP z ekstraktem z Cistus creticus rozwinęła się znacznie lepsza odpowiedź immunologiczna.

Różnica w zgłaszanej przez pacjenta złożonej skali nasilenia objawów przy użyciu kwestionariusza WURSS-24 (Wisconsin Upper Respiratory System Score 24)

Porównanie nasilenia objawów według Wisconsin Upper Respiratory Symptom Survey wykazało, że choć drugiego dnia, nasilenie objawów było mniej więcej takie samo, to od 4 do 12 dnia objawy w grupie badawczej uznano za mniej dotkliwe niż w grupie kontrolnej. Nie stwierdzono jednak istotnych różnic w ilości stosowanych w trakcie badania niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).