A nyereményjáték szabályai

Instagram nyereményjáték szabályai

"Nyereményjáték"

1. A nyereményjáték szervezője és szerződéses partnerei

A nyereményjáték szervezője a Herb-Pharma Corporation s.r.o., Veľké Ludince 404, 935 65 Veľké Ludince, cégjegyzékszám: 36565016, adószám: 2021888396 , ÁFA azonosító: SK 2021888396 (a továbbiakban: "Szervező").

2. A nyereményjáték időtartama

A nyereményjáték 2024.02.15-én kezdődik és 2024.02.28-án ér véget. 2024.02.15 az a nap, amikor az adott időszakban először vehet részt a nyereményjátékban, 2024.02.28 pedig az a nap, amikor az adott időszakban utoljára vehet részt a nyereményjátékban.

3. A nyereményjáték résztvevői

A jelen Szabályzat értelmében a nyereményjáték résztvevői természetes személyek:

  • állandó vagy ideiglenes lakóhellyel Magyarország területén,
  • aki a nyereményjátékba való belépéskor betöltötte a 18. életévét és
  • aki teljesíti a verseny részvételének e szabályok szerinti feltételeit. (továbbiakban: „Résztvevő”)

A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai, valamint a jelen nyereményjáték lebonyolításában bármilyen módon részt vevő együttműködő személyek, beleértve azok alkalmazottait is.

4. Jelentkezés a nyereményjátékra

A sorsoláson az a Résztvevő vesz részt, aki 2024.02.15. és 2024.02.28. között teljesíti a feltételeket:

1. Követi a @virostop.hu-t
2. Kommentben jelöli meg azt a személyt, akinek jól jönne ez a csomag

A részvétel a nyereményjátékban nem függ össze semmilyen termék vásárlásával. A termék vásárlásából nem származik semmilyen előny. A nyereményjátékban való részvétel a győzelem esetén magában foglalja a nyertes nevének és vezetéknevének kezdőbetűi nyilvánosságra hozatalát a https://www.instagram.com/virostop.hu/ oldalon, a nyereményjáték befejezésétől számított 6 hónapig. A nyereményjátékban való részvétel magában foglalja a nyertes fotódokumentációját a díjjal, és a képek közzétételét a @virostop.hu profilján. A nyereményjátékban a Résztvevők többször is részt vehetnek, azonban egy Résztvevő legfeljebb egyszer lehet a győztes. A Szervező 5 nyereményjáték győztest sorsol ki.

5. Sorsolás

A szervező a verseny öt nyertesét sorsolja ki.

6. Nyeremény

A Szervező az alábbi nyereményeket adja át a nyertesnek:

  • VIROSTOP termékcsomag
  • VIROSTOP termékcsomag
  • VIROSTOP termékcsomag
  • VIROSTOP termékcsomag
  • VIROSTOP termékcsomag

7. Nyereményértesítés

A Nyerteseket felkérjük, hogy Instagramon privát üzenetben küldjék el elérhetőségeiket a Szervezőnek. Amennyiben a Nyertesekkel a sorsolást követő 3 napon belül nem lehet kapcsolatba lépni, vagy valamelyik feltételnek nem felelnek meg, új Nyertesek sorsolására kerül sor.

8. Személyes adatok

A személyes adatok kezelése az érvényes adatvédelmi jogszabályoknak és rendeleteknek megfelelően történik. Az adatvédelmet az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete szabályozza, mely 2018. május 25-én lépett hatályba, és amely a személyes adatok kezelése során a természetes személyek védelmét és az ilyen adatok szabad áramlását szolgálja, eltörli a 95/46/EK irányelvet, valamint a személyes adatok védelméről szóló 18/2018 Z. z. törvényt, és egyes törvények módosításáról.

9. Adók

A nyereményjáték győztese viseli mindazokat a kockázatokat és kötelezettségeket, amelyek a győzelemmel és annak felhasználásával kapcsolatosak. A 595/2003 Z. z. az jövedelemadóról szóló törvény értelmében, amely későbbi rendeletekkel módosult, a győztes köteles a nem pénzbeli nyeremény vagy díj átvételekor, amelynek értéke meghaladja a 350 eurót, jövedelemadót fizetni.

Különleges rendelkezések: A szervező fenntartja magának a jogot a nyereményjáték szabályainak módosítására, a nyereményjáték törlésére, a nyereményjáték időtartamának és a nyereményjátékba való beillesztés feltételeinek módosítására, különösen, de nem kizárólag a sorsolás szabályaira, a sorsolás időpontjára, a nyertesek számára, valamint a nyeremények típusaira vonatkozóan, amelyek a sorsolás tárgyát képezik. A nyereményjáték szabályainak és a nyereményjátékba való beillesztés feltételeinek módosítását a szervező megfelelő módon közzéteszi az Instagram oldalán. A szervező nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a versenyzők által rosszul megadott információk miatt vagy a nyeremény érvényesítésének vagy felhasználásának elmulasztása miatt keletkeznek. A nyertesnek nincs jogi joga a nyeremény cseréjére vagy annak értékének pénzbeli vagy egyéb kifizetésére. A versenyző elfogadja, hogy a nyereményt nem lehet bírósági úton érvényesíteni. Bármely, a nyereményjátékkal kapcsolatos vita esetén a szervező döntése végleges és kötelező. A nyereményjáték résztvevői megismerhetik ezeket a szabályokat a nyereményjáték Instagram oldalán. A szervező fenntartja magának a jogot, hogy kizárja a nyereményjáték résztvevőjét, ha a nyereményjáték tartalma vulgáris, az emberi méltóságot sérti vagy ellentétes a jó erkölccsel, és törli ezt a hozzászólást. A szervező fenntartja magának a jogot, hogy ok nélkül kizárja a nyereményjáték résztvevőjét, ha viselkedése vagy Instagram közösségi oldala tisztességtelen vagy csalóként mutatkozik be, például duplikált Instagram fiók esetén. A nyereményjátékba való belépéssel a nyereményjáték résztvevői elfogadják ezeket a szabályokat. A szervező fenntartja magának a jogot a végső döntés meghozatalára, hogy a szabályok értelmében teljesültek-e a győzelemhez szükséges feltételek. A nyereményjáték szervezője nem felelős a hálózat hibájáért, valamint a nyereményjáték során fellépő egyéb technikai vagy programhibákért és hibákért.

Kassán, 2024. február 15.