Podmínky používání

"Vítejte ve Virostop a našich podmínkách (dále jen „Smlouva“). Tato smlouva je důležitá a obsahuje podmínky, které ovlivňují vaše zákonná práva, proto si ji pozorně přečtěte.

Virostop je značkou společnosti Herb-Pharma AG se sídlem ve Švýcarsku. Naše webová stránka a zastoupení v České republice jsou provozovány společností Herb-Pharma s.r.o., se sídlem na adrese náměstí Smiřických 38, 281 63 Kostelec nad Černými lesy.

Přístupem na webové stránky nebo jejich používáním, včetně mobilních aplikací, které poskytujeme na stránce virostop.info, souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami obsaženými v této smlouvě a všemi ostatními podmínkami, které jsou zde zahrnuty formou odkazu. Některé z Služeb mohou podléhat dodatečným smluvním podmínkám, které z času na čas specifikujeme; vaše používání takovýchto Služeb podléhá těmto dodatečným smluvním podmínkám, které jsou součástí této smlouvy formou odkazu. Tato dohoda se vztahuje na všechny uživatele stránky.

Smlouvu si můžeme z času na čas upravit. Pokud nesouhlasíte s jakoukoli změnou Smlouvy, musíte okamžitě přestat používat Stránku. Jakékoliv změny provedené po zadání objednávky nebudou mít vliv na tuto objednávku, pokud to od nás nevyžaduje zákon.


PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Všechna práva duševního vlastnictví k jakémukoli obsahu stránky (včetně textu, grafiky, software, fotografií a jiných obrázků, videí, zvuku, ochranných známek a log) jsou vlastněna společností Herb-Pharma AG.

Neoprávněné užití obsahu může vést k porušení autorských práv, ochranných známek a jiných zákonů. Nemáte žádná práva k Obsahu a nebudete používat, kopírovat ani zobrazovat Obsah, včetně, ale ne výlučně, používání rámcování nebo zrcadlení, s výjimkou případů povolených touto Smlouvou. Žádné jiné použití není povoleno bez našeho předchozího písemného souhlasu. Na každé kopii obsahu, kterou vytvoříte, si musíte ponechat všechna upozornění o autorských právech a jiných vlastnických právech obsažených v původním obsahu. Nesmíte prodávat, přenášet, přidělovat, licencovat, poskytovat sublicenci nebo upravovat Obsah ani reprodukovat, zobrazovat, veřejně předvádět, vytvářet odvozené verze, distribuovat nebo jinak používat Obsah jakýmkoli způsobem pro jakýkoli veřejný nebo komerční účel. Používání nebo zveřejňování Obsahu na jakékoli jiné webové stránce nebo v síťovém počítačovém prostředí pro jakýkoli účel je výslovně zakázáno. Pokud porušíte jakoukoli část této smlouvy, vaše právo na přístup a/nebo používání Obsahu a stránky se automaticky ukončí a okamžitě zničíte všechny kopie, které jste z obsahu vytvořili.


OBSAH

Z času na čas můžeme změnit formát a obsah Stránky. Smlouváte s tím, že tuto stránku používáte „tak, jak je“ a „jak je k dispozici“ a na vaše vlastní riziko.

I když se snažíme zajistit, aby všechny informace obsažené na stránce (kromě obsahu vytvořeného uživateli) byly správné, není to míněno jako autorita nebo rada, na kterou byste se měli spoléhat. Před tím, než začnete na základě těchto informací jednat, měli byste se informovat u nás nebo u příslušného zdroje informací.

Neposkytujeme ani neposkytujeme žádné prohlášení nebo záruku, pokud jde o přesnost, úplnost, aktuálnost, správnost, spolehlivost, integritu, kvalitu, vhodnost pro určitý účel nebo původnost jakéhokoli obsahu Stránky a v největším rozsahu povoleném zákonem všechny implicitní záruky, podmínky nebo jiné podmínky jakéhokoli druhu jsou tímto vyloučeny a nepřebíráme žádnou zodpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku toho, že vy nebo kdokoli jiný používá tuto stránku nebo spoléhá na jakýkoli její obsah.

Nemůžeme a ani nezaručujeme, že jakýkoli obsah Stránky bude bez virů a/nebo jiného kódu, který může obsahovat kontaminující nebo destruktivní prvky. Je vaší odpovědností provést odpovídající bezpečnostní opatření IT (včetně antivirového a jiného bezpečnostního kontrolního programu), abyste splnili vaše konkrétní požadavky na bezpečnost a spolehlivost obsahu.


EXTERNÍ ODKAZY

Stránka může z času na čas obsahovat odkazy na externí stránky, které mohou obsahovat odkazy na nabídky a propagační akce třetích stran. Zařazujeme je zde, abychom vám poskytli přístup k informacím, produktům nebo službám, které by pro vás mohly být užitečné nebo zajímavé. Neodpovídáme za obsah těchto stránek ani za cokoli, co nabízejí, a nezaručujeme, že budou nepřetržitě dostupné. Skutečnost, že uvádíme odkazy na takovéto externí stránky, neznamená žádnou podporu nebo spojení s jejich provozovateli nebo propagátory.

KONTAKTUJTE NÁS

Můžete nás kontaktovat na následující adrese: Herb-Pharma s.r.o., se sídlem na adrese náměstí Smiřických 38, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, nebo na následující e-mailové adrese: info@herb-pharma.com"