Podmienky používania

Witamy na Virostop.info i w naszym regulaminie (zwanym dalej „Umową”). Niniejsza umowa jest ważna i zawiera postanowienia mające wpływ na Twoje prawa, dlatego prosimy o uważne przeczytanie jej.

Virostop to marka firmy Herb-Pharma AG z siedzibą w Szwajcarii. Nasz zarejestrowany adres strony internetowej i przedstawicielstwa na Słowacji znajduje się pod adresem Herb-Pharma Corporation s.r.o., 404, Velke Ludince, 935 65.

Uzyskując dostęp do stron internetowych lub korzystając z nich, w tym z aplikacji mobilnych udostępnianych przez virostop.info, wyrażasz zgodę na warunki zawarte w niniejszej umowie oraz wszystkie inne warunki włączone do niej przez odniesienie. Niektóre Usługi mogą podlegać dodatkowym warunkom określanym przez nas od czasu do czasu; korzystanie przez Ciebie z takich Usług podlega dodatkowym warunkom, które są włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie. Niniejsza umowa obowiązuje wszystkich użytkowników serwisu.

Od czasu do czasu możemy modyfikować umowę. Jeśli nie wyrażasz zgody na jakąkolwiek zmianę Umowy, musisz natychmiast zaprzestać korzystania z Witryny. Wszelkie zmiany wprowadzone po złożeniu zamówienia nie będą miały wpływu na to zamówienie, chyba że jest to wymagane przez prawo.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Wszelkie prawa własności intelektualnej do jakiejkolwiek zawartości witryny (w tym tekstu, grafiki, oprogramowania, zdjęć i innych obrazów, plików wideo, plików audio, znaków towarowych i logo) stanowią własność firmy Herb-Pharma AG.

Nieuprawnione wykorzystanie treści może skutkować naruszeniem praw autorskich, praw do znaków towarowych i innych praw. Nie masz żadnych praw do Treści i nie będziesz używać, kopiować ani wyświetlać Treści, w tym, ale nie wyłącznie korzystać z ramek lub lusterek, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszej Umowie. Żadne inne wykorzystanie nie jest dozwolone bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Na każdej kopii treści, którą stworzysz, należy zachować wszelkie informacje o prawach autorskich i innych prawach własności zawarte w treści oryginalnej. Nie możesz sprzedawać, przenosić, cedować, licencjonować, udzielać sublicencji albo modyfikować Treści, ani reprodukować, wyświetlać, publicznie używać, tworzyć wersji pochodnej, rozpowszechniać ani w żaden inny sposób wykorzystywać Treści w jakimkolwiek celu publicznym lub komercyjnym. Wykorzystywanie lub publikowanie jakichkolwiek Treści na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub w sieciowym środowisku komputerowym w jakimkolwiek celu jest wyraźnie zabronione. Jeśli naruszysz jakąkolwiek część niniejszej umowy, Twoje prawo do dostępu i/lub korzystania z treści i witryny automatycznie wygaśnie, a wszelkie kopie treści, które utworzyłeś, zostaną przez Ciebie natychmiast zniszczone.


TREŚĆ

Od czasu do czasu możemy zmieniać format i zawartość Witryny. Zgadzasz się korzystać z tej witryny „w takiej postaci, w jakiej jest” i „w miarę dostępności” i na własne ryzyko.

Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie informacje zawarte w witrynie (inne niż jakiekolwiek treści tworzone przez użytkowników) były prawidłowe, nie należy ich traktować jako autorytetu ani porady, na której można polegać. Przed podjęciem działań w oparciu o takie informacje należy skontaktować się z nami lub z odpowiednim źródłem informacji.

Nie udzielamy żadnych oświadczeń ani gwarancji co do dokładności, kompletności, aktualności, poprawności, niezawodności, integralności, jakości, przydatności do określonego celu lub oryginalności jakichkolwiek treści w Witrynie oraz, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, wszelkie dorozumiane gwarancje, warunki lub inne warunki jakiegokolwiek rodzaju są niniejszym wyłączone i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju powstałe w wyniku korzystania przez Ciebie lub kogokolwiek innego z tej witryny lub polegania na jakiejkolwiek jej zawartości.

Nie możemy i nie gwarantujemy, że jakakolwiek zawartość Witryny będzie wolna od wirusów i/lub innego kodu, który może zawierać elementy kontaminacyjne lub destrukcyjne. Twoim obowiązkiem jest wdrożenie odpowiednich środków bezpieczeństwa IT (w tym programów antywirusowych i innych zabezpieczeń), aby spełnić Twoje specyficzne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i niezawodności treści.


LINKI ZEWNĘTRZNE

Witryna może od czasu do czasu zawierać łącza do witryn zewnętrznych, które mogą zawierać łącza do ofert i promocji stron trzecich. Zamieszczamy je, aby zapewnić Ci dostęp do informacji, produktów lub usług, które mogą okazać się przydatne lub interesujące. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość tych witryn ani za cokolwiek, co udostępniają, i nie gwarantujemy, że będą one stale dostępne. Fakt, że udostępniamy łącza do takich zewnętrznych witryn, nie oznacza żadnego poparcia ani powiązania z ich operatorami lub promotorami.


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Możesz skontaktować się z nami pod następującym adresem: Herb-Pharma Corporation s.r.o., 404, Velke Ludince, 935 65, Słowacja lub pod adresem e-mail: info@herb-pharma.com.